Εσύ έχεις τον δικό σου τρόπο.

Ιούλ 26, 2022 | Τα Νέα Μας

Εσύ έχεις τον δικό σου τρόπο. Εγώ έχω τον δικό μου τρόπο. Τώρα, όσον αφορά τον σωστό τρόπο, τον ορθό τρόπο, τον μοναδικό τρόπο, αυτός δεν υπάρχει. Νίτσε